Zou je voor jezelf ook wel eens jouw 'Keerpunt-verhaal' op papier willen zetten en/of ben je benieuwd welke vragen de deelnemers 'voor hun kiezen kregen'?

Nou, hier zijn ze. De vragen:

* Hoe zag je jeugd er uit? Kun je in het kort schetsen hoe de samenstelling van jullie gezin was en welke normen en waarden er in jullie gezin werden gehanteerd? Wat was belangrijk bij jullie thuis? Waar werd veel over gepraat?

*
Had je het gevoel dat je vroeger serieus genomen werd?

* Had je vroeger wel eens ervaringen of gedachtes die je nooit met iemand deelde omdat je bang was dat ze je voor gek zouden verklaren?

* Als je terugkijkt naar je jeugd…herken je dan emoties/situaties die je in je huidige leven ook tegenkomt?

* Kun je terughalen of er sprake was van een specifiek moment, een specifieke gebeurtenis en/of een specifieke opmerking van iemand, waardoor je ging beseffen dat er onderlinge verbanden waren tussen jouw emoties, jouw denken en jouw ervaringen of was het een geleidelijke bewustwording?

* Kom je tijdens dit proces ook obstakels tegen en zo ja, hoe zien deze er uit en hoe ga je er mee om?

* Wat zijn voor jou op dít moment de meest belangrijke inzichten die je hebt ontvangen en welk effect hebben ze op jouw leven?

* Wat weet je zeker?
Terug